Chi nhánh Hà Nội

  • Địa chỉ: Số 9 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Hotline cửa hàng: 0985.23.24.28

GIAYDABANH CHI NHÁNH BẮC NINH

  • Địa chỉ: 26 Phố Vũ, Trần Hưng Đạo, Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.
  • Hotline cửa hàng: 0886.883.541

GIAYDABANH CHI NHÁNH BẮC GIANG

  • Địa chỉ: 100B Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
  • Hotline cửa hàng: 0962.216.593

GIAYDABANH CHI NHÁNH 276 Nguyễn Thị Lưu

  • Địa chỉ: 276 Nguyễn Thị Lưu.
  • Hotline cửa hàng: 0962.262.357

Giaydabanh.vn – Chi nhánh Kim Giang – Thanh Trì

  • Địa chỉ: 478 Kim Giang – Thanh Liệt – Thanh Trì – Hà Nội.
  • Hotline cửa hàng: 0388.877.395